Florència Parkings a Fortessa de Basso

Fortessa del segle XIV situada dins de les antigues muralles de Florència. Es denomina també Fortessa de Sant Joan Baptista. En l'actualitat s'ha condicionat per celebrar conferències.

font.
×
1 Km.