PRIVACYBELEID VAN PARKIMETER

Laatst bijgewerkt: Juli 2023

1. Inleiding

PARKIMETER doet zaken in verschillende landen. In dit privacybeleid (het "Privacybeleid") verwijzen de termen "PARKIMETER", "wij" en "ons" naar de lokale groepsmaatschappij Parkimeter Technologies, SLU die PARKIMETER parking en gerelateerde diensten aanbiedt, inclusief abonnementen en pay-per-use diensten (de "Diensten").

In dit Privacybeleid leggen wij uit welke categorieën persoonlijke gegevens PARKIMETER verzamelt, waarom PARKIMETER deze gegevens verzamelt en waarvoor PARKIMETER de persoonlijke gegevens gebruikt in verband met de Diensten, de mobiele applicatie van PARKIMETER (de "Applicatie") of de website van PARKIMETER (de "Website"). Dit zodat u uw rechten kunt uitoefenen.

PARKIMETER verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. PARKIMETER is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om een specifiek individu (een natuurlijke persoon) te identificeren.

PARKIMETER levert de diensten zowel aan consumenten (B2C) als aan zakelijke klanten waarvan de werknemers gebruikers zijn van de diensten (B2B). Dit Privacybeleid is van toepassing op beide soorten klanten.

2. Bronnen van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die van u worden verzameld

De persoonlijke gegevens die verwerkt kunnen worden bestaan voornamelijk uit gegevens die u, direct of indirect, aan PARKIMETER verstrekt. PARKIMETER verzamelt bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens wanneer u:

Persoonlijke gegevens verzameld bij kredietinformatiebureaus

Als u een aanvraag indient om per factuur te betalen, verzamelen we een persoons-/kredietrapport bij kredietinformatiebureaus.

3. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonlijke gegevens

PARKIMETER verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden. In de onderstaande tabellen vindt u ook informatie over welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken en de bewaartermijnen.

Verlening van diensten

PARKIMETER verwerkt uw persoonlijke gegevens om de diensten te kunnen leveren.

Persoonlijke gegevens

-Identificatiegegevens, bijv. naam, klantidentificatienummer, persoonlijk identificatienummer, mobiel telefoonnummer, voertuigregistratienummer. -Contactgegevens, bijv. adres, e-mail, telefoonnummer -Parkeergegevens, bijv. aankomst-/vertrektijd en gebiedscode voor parkeren -Transactiegegevens, bijv. betaalde parkeerkosten en vergoedingen voor de Services -Technische gegevens, bijvoorbeeld welk apparaat wordt gebruikt en de unieke ID van een mobiele telefoon -Locatiegegevens, bijv. waar je bent gedurende een bepaalde tijdsperiode op basis van de positie van je mobiele telefoon, startpositie, gekozen bestemming en route. Als u de Applicatie toegang heeft gegeven tot locatiediensten, verzamelt PARKIMETER informatie over de geografische locatie van uw mobiele telefoon ten behoeve van het leveren van de Diensten. -Betalingsgegevens, bijv. betalingsmethode en relevante gegevens1

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Overeenkomst. Wanneer u een accountregistratie bij PARKIMETER initieert, verwerkt PARKIMETER persoonlijke gegevens om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst met u (d.w.z. de voorwaarden van de diensten).

Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en servicegerelateerde berichten ontvangt, verwerkt PARKIMETER persoonlijke gegevens om PARKIMETER in staat te stellen haar verplichtingen jegens u na te komen in overeenstemming met de voorwaarden van de diensten. Bovendien, als u zich heeft aangemeld voor Automatisch CameraPark, dat bestaat uit automatische nummerplaatherkenning (ook wel ANPR genoemd), leest een camera het kenteken van uw voertuig om het parkeren te starten en te beëindigen. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om PARKIMETER in staat te stellen haar verplichtingen jegens u na te komen in overeenstemming met de voorwaarden van de Diensten.

Bovendien, als u kiest voor onze oplaaddienst voor elektrische voertuigen, zullen wij persoonlijke gegevens verwerken om deze dienst te kunnen leveren. Deze verwerking is noodzakelijk om PARKIMETER in staat te stellen haar verplichtingen jegens u na te komen in overeenstemming met de voorwaarden van de diensten.

Als u gebruikmaakt van de diensten via uw werkgever die een zakelijke klant van PARKIMETER is, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van ons legitieme belang om te voldoen aan onze verplichtingen jegens onze zakelijke klant op grond van onze overeenkomst met deze klant. Dit omvat alle servicegerelateerde berichten die wij u kunnen sturen.

Als u per factuur betaalt, wordt uw persoonlijke identificatienummer verwerkt om u veilig te kunnen identificeren.

Als u een aanvraag indient om per factuur te betalen, verwerken we uw persoonsgegevens ook om een kredietbeoordeling uit te voeren, op basis van ons legitieme belang om na te gaan of er financiële voorwaarden zijn om deze betaalmethode goed te keuren.

De verwerking van locatiegegevens is gebaseerd - indien de verwerking niet noodzakelijk is voor de Dienst in kwestie - op uw toestemming, die u ons geeft door locatiegegevens te activeren in de Applicatie op uw mobiele telefoon. U kunt uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken en delen van dergelijke locatiegegevens door PARKIMETER te allen tijde intrekken. U kunt dit doen door de functie "toegang tot locatiegegevens toestaan" in uw mobiele telefoon uit te schakelen.

Verwerkingsperiode

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, of zo lang als vereist is op grond van de wet.

Als u onze pay-per-use diensten meer dan 18 maanden niet gebruikt, bewaren we uw account als inactief gedurende 24 maanden vanaf uw laatste pay-per-use transactie, voor het geval u onze diensten in de toekomst opnieuw wilt gebruiken en uw account daardoor eenvoudig opnieuw kunt activeren. Daarna zullen we je accountgegevens verwijderen of anonimiseren, met uitzondering van informatie die we verplicht zijn te bewaren op grond van de wet of voor ons legitieme belang om juridische claims te verdedigen, vast te stellen of uit te oefenen, in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Als u een abonnement hebt, worden persoonlijke gegevens bewaard voor de duur van het abonnement en na beëindiging van het abonnement voor zover dit wettelijk verplicht is, in overeenstemming met dit Privacybeleid. Daarna worden persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Als u uw account wilt beëindigen, neem dan contact op met de klantenservice. Na beëindiging verwijderen of anonimiseren we uw persoonlijke informatie, inclusief uw parkeergeschiedenisgegevens, zonder onnodige vertraging, met uitzondering van informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren.

Als u een gebruiker van een zakelijke klant bent, worden uw geregistreerde parkeeracties twaalf (12) maanden na de betreffende parkeeractie verwijderd of geanonimiseerd, met uitzondering van informatie die we op grond van de wet verplicht zijn te bewaren.

Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard in gevallen waarin dit wettelijk noodzakelijk is, of wanneer ze worden gebruikt in verband met een rechtsvordering, zoals vermeld in dit Privacybeleid.

Marketingcommunicatie en aanbiedingen

PARKIMETER verwerkt uw persoonlijke gegevens om met u te communiceren over de Diensten en om u aanbiedingen te doen over de diensten en producten van PARKIMETER. Krachtens de wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel kunnen wij onze bestaande klanten elektronische marketing van onze eigen producten en diensten toesturen, die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die oorspronkelijk met de klant zijn gecontracteerd, op basis van ons legitiem belang om ons bedrijf te promoten.

In het geval dat PARKIMETER een samenwerking of partnerschap aangaat waarbij marketing met betrekking tot een dergelijke samenwerking of partnerschap met derden naar u wordt verzonden, zullen wij ervoor zorgen dat u vooraf toestemming geeft voor dergelijke marketing.

U hebt het recht om u op elk gewenst moment af te melden van onze mailinglijst door de instructies in de e-mail te volgen. Als pushberichten beschikbaar zijn en u niet langer pushberichten in de Applicatie wenst te ontvangen, kunt u uw instellingen rechtstreeks in de Applicatie wijzigen. U hebt het recht om u af te melden voor eventuele SMS-berichten door de instructies in de SMS-berichten te volgen.

PARKIMETER zorgt ervoor dat marketing die rechtstreeks op u is gericht, voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, gedragscodes en ethische richtlijnen met betrekking tot marketing. PARKIMETER stuurt u alleen marketingcommunicatie binnen 18 maanden na uw laatste parkeertransactie of zolang u een actief abonnement hebt, voor zover u zich niet eerder hebt afgemeld voor dergelijke communicatie. Indien u accounts heeft voor sociale media, kunt u marketing van PARKIMETER te zien krijgen.

PARKIMETER kan social media plugins gebruiken op de Website om haar communicatiekanalen te promoten. PARKIMETER is een gezamenlijke controller met de respectieve derde partij voor zover de plugins inhoud opvragen bij de derde partij en persoonlijke gegevens doorgeven aan de derde partij. U kunt toegang krijgen tot deze social media diensten via de corresponderende pictogrammen, waar deze ook op de Website staan. Wanneer u deze websites van derden bezoekt en de website van PARKIMETER verlaat, zijn de respectieve derden de verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens die op deze websites plaatsvindt.

Persoonlijke gegevens
Rechtsgrondslag voor de verwerking

Gerechtvaardigd belang. De verwerking van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan het legitieme belang van PARKIMETER om met u te communiceren over de diensten en u aanbiedingen te doen.

Sommige verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden via cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid, worden uitgevoerd om relevante advertenties weer te geven. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming, in overeenstemming met het Cookiebeleid, zoals beschikbaar op de Website.

Verwerkingsperiode

Persoonlijke gegevens worden verwerkt gedurende de klantrelatie, bijvoorbeeld zolang u een actief abonnement heeft, een actief gebruik maakt van onze pay-per-use diensten, of sinds de klant de pre-boeking diensten begint te gebruiken en de boeking is bevestigd en beëindigd.

Als u de pay-per-use diensten langer dan 18 maanden niet hebt gebruikt, of als u uw abonnement hebt beëindigd, zal PARKIMETER u niet langer actief marketingcommunicatie of aanbiedingen sturen, voor zover u zich niet eerder hebt afgemeld voor dergelijke communicatie, maar zal uw account gearchiveerd houden en indien nodig servicegerelateerde berichten sturen.

De bewaarperiode voor de relevante cookie-gerelateerde informatie staat vermeld in ons Cookiebeleid.

Onderzoeken uitvoeren

PARKIMETER verwerkt uw persoonlijke gegevens om enquêtes uit te voeren met betrekking tot PARKIMETER, de Applicatie en de Diensten, bijvoorbeeld door te vragen om feedback en beoordelingen via de Applicatie, per SMS of e-mail. Houd er rekening mee dat u geen persoonlijke gegevens moet delen wanneer u uw feedback in vrije tekstvelden schrijft. In het geval dat dit onvermijdelijk is, deel dan niet meer persoonlijke gegevens dan nodig is om de feedback te geven die u wilt geven.

Persoonlijke gegevens
Rechtsgrondslag voor de verwerking

Gerechtvaardigd belang. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan het legitieme belang van PARKIMETER om enquêtes uit te voeren.

Verwerkingsperiode

De persoonsgegevens worden voor dit doel verwerkt gedurende een periode van drie (3) maanden gerekend vanaf het tijdstip van de enquête. Rapporten op algemeen niveau die geen persoonsgegevens bevatten, kunnen tot nader order worden bewaard.

Follow-up en evaluatie

PARKIMETER verwerkt uw persoonlijke gegevens om verschillende rapporten en statistieken op te stellen om de diensten en onze interacties met u op te volgen en te evalueren.

Persoonlijke gegevens
Rechtsgrondslag voor de verwerking

Gerechtvaardigd belang. De verwerking van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan het legitieme belang van PARKIMETER om onze diensten, de website en de applicatie en interacties met u op te volgen en te evalueren.

Verwerkingsperiode

Persoonsgegevens die voor dit doel worden verwerkt, worden zo lang bewaard als nodig is om te voldoen aan het doel van het uitvoeren van follow-up en evaluatie door middel van bijvoorbeeld rapporten en het maken van statistieken op een geaggregeerd niveau. Dergelijke statistieken bevatten geen persoonsgegevens en zullen over het algemeen tot nader order worden bewaard.

Afhandelen van verzoeken en klantenservice

PARKIMETER verwerkt persoonlijke gegevens om uw verzoeken via verschillende kanalen af te handelen, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met onze klantenservice.

Consument klant

Persoonlijke gegevens
Rechtsgrondslag voor de verwerking

Gerechtvaardigd belang. De verwerking van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan PARKIMETER's legitieme belang om uw verzoeken te behandelen en klantenservice te verlenen.

Verwerkingsperiode

De persoonsgegevens worden voor dit doel bewaard gedurende een periode van zes (6) maanden gerekend vanaf het moment van de communicatie. Persoonsgegevens in ons klantenservicemanagementsysteem worden daarna geanonimiseerd en de e-mailcommunicatie wordt verwijderd.

Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard in gevallen waarin dit wettelijk noodzakelijk is, of wanneer ze worden gebruikt in verband met een rechtsvordering, zoals vermeld in dit Privacybeleid.

Zakelijke klant

Persoonlijke gegevens
Rechtsgrondslag voor de verwerking

Gerechtvaardigd belang. De verwerking van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan PARKIMETER 's legitieme belang om uw verzoeken te behandelen.

Verwerkingsperiode

De persoonsgegevens worden voor dit doel bewaard gedurende een periode van zes (6) maanden gerekend vanaf het moment van de communicatie. E- mailcommunicatie wordt daarna geanonimiseerd.

Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard in gevallen waarin dit wettelijk noodzakelijk is, of wanneer ze worden gebruikt in verband met een rechtsvordering, zoals vermeld in dit Privacybeleid.

Naleving van wettelijke verplichtingen

PARKIMETER verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die relevant zijn voor PARKIMETER, bijvoorbeeld boekhoudkundige verplichtingen.

Persoonlijke gegevens
Rechtsgrondslag voor de verwerking

Wettelijke verplichting. De verwerking van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om PARKIMETER te laten voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen volgens de wet of andere regelgeving, zoals het Spaanse Wetboek van Koophandel.

Verwerkingsperiode

De persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is om aan elke wettelijke verplichting te voldoen.

Vaststelling, uitoefening en verdediging van juridische claims

PARKIMETER verwerkt persoonsgegevens om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen, bijvoorbeeld in verband met een geschil of een gerechtelijke procedure.

Persoonlijke gegevens
Rechtsgrondslag voor de verwerking

Gerechtvaardigd belang. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan het legitieme belang van PARKIMETER om juridische claims in te stellen, uit te oefenen en te verdedigen.

Het persoonlijke identificatienummer wordt verwerkt om u veilig te kunnen identificeren.

Verwerkingsperiode

De persoonsgegevens worden voor dit doel bewaard gedurende de relatie met de consument en gedurende de periodes die nodig zijn om te voldoen aan de relevante wettelijke verplichtingen en daarna gedurende een periode van 10 jaar geblokkeerd om te voldoen aan het legitieme belang van PARKIMETER om juridische claims te verdedigen, vast te stellen of uit te oefenen.

Onderhoud, bescherming en ontwikkeling van de Services

PARKIMETER verwerkt persoonlijke gegevens om de diensten, de applicatie en de website te onderhouden, te beschermen en te ontwikkelen, bijvoorbeeld om onze diensten te loggen, te ontwikkelen, te testen en te verbeteren.

Persoonlijke gegevens
Rechtsgrondslag voor de verwerking

Gerechtvaardigd belang. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan het legitieme belang van PARKIMETER om de Diensten en de Applicatie te onderhouden, beschermen en ontwikkelen.

Het persoonlijke identificatienummer wordt verwerkt om u veilig te kunnen identificeren.

Sommige verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden via cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid dat beschikbaar is op de Website, worden uitgevoerd om de prestaties en functionaliteit van de Website te garanderen en om fouten op te sporen. De verwerking van persoonsgegevens voor dit doel vindt plaats op basis van ons legitieme belang om de functionaliteit en prestaties van de Website te waarborgen door de verwerking van persoonsgegevens zoals technische gegevens.

Verwerkingsperiode

De persoonlijke gegevens worden bewaard voor dit doel van onderhoud en bescherming van de Diensten gedurende de relatie met respectievelijk de consument en de zakelijke klant. Voor de ontwikkeling van de diensten worden persoonlijke gegevens alleen gebruikt om te worden geanonimiseerd ten behoeve van het gebruik van de gegevens in de testomgeving van PARKIMETER.

4. Beveiliging

PARKIMETER neemt de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. PARKIMETER implementeert gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of vernietiging. De toegang tot informatie wordt op verschillende manieren beperkt (bijv. door gebruikersautorisatie en wachtwoorden die alleen worden toegekend aan werknemers die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren). Andere beveiligingsmaatregelen zijn encryptie, firewalls en fysieke beperkingen en restricties bij de toegang tot gebouwen en bestanden.

5. Ontvangers van persoonlijke gegevens

PARKIMETER deelt verzamelde persoonlijke gegevens met de volgende ontvangers voor de volgende doeleinden. De ontvanger is de gegevensbeheerder voor zijn eigen verwerking van de persoonlijke gegevens die we met hen delen, tenzij hieronder anders vermeld.

Parkeerexploitanten

We delen gegevens met parkeerexploitanten om de Diensten te kunnen leveren, maar ook om hen in staat te stellen handhavingscontroles van lopend parkeren uit te voeren en het parkeren in hun gebied te verifiëren. De parkeerexploitant kan ook geanonimiseerde locatiegegevens verwerken voor statistische doeleinden.

Handhavingscontrole en verificatie van parkeren

Persoonlijke gegevens
Rechtsgrondslag voor de verwerking

Gerechtvaardigd belang. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan het gerechtvaardigd belang van PARKIMETER om de overeenkomst met de betrokken parkeerbeheerders na te komen en het belang van parkeerbeheerders om het lopend parkeren te controleren en het parkeren in hun gebied te verifiëren.

Verlening van diensten

Als u in een garage parkeert, wordt uw registratienummer of de unieke ID van de RFID-kaart gedeeld tussen ons en de parkeerbeheerder om het parkeren bij PARKIMETER te starten en te stoppen.

Persoonlijke gegevens
Rechtsgrondslag voor de verwerking

Overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk om PARKIMETER in staat te stellen haar verplichtingen jegens u na te komen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de diensten.

Betalingsontvanger en betalingsdienstaanbieder

Als er wordt betaald met bijvoorbeeld een kaart of digitale betaalmethoden (zoals ApplePay en MobilePay), delen we alleen het factuurnummer, de boekings- of ticketcode en het bedrag om de betaling te voltooien.

Persoonlijke gegevens
Rechtsgrondslag voor de verwerking

Overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk om PARKIMETER in staat te stellen haar verplichtingen jegens u na te komen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de diensten.

Bedrijven van de PARKIMETER Groep

Het technische platform van PARKIMETER kan van tijd tot tijd worden geleverd door de groepsmaatschappij in Zweden waaraan persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven om PARKIMETER in staat te stellen de diensten aan u te leveren.

Alle bedrijven van de groep hebben een interne gegevensbeschermingsovereenkomst gesloten met als doel uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer deze worden overgedragen binnen de bedrijvengroep.

Dienstverleners

Om te voldoen aan het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kan PARKIMETER persoonlijke gegevens delen met dienstverleners. Deze dienstverleners leveren onder andere de volgende diensten aan PARKIMETER: informatiediensten, telefoondiensten (PSMS), ondersteunende diensten en IT-diensten, zoals marketing, ondersteuning, exploitatie, verbetering, ontwikkeling en diensten voor het afhandelen van mailings en productkaarten. Deze dienstverleners mogen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de expliciete instructies van PARKIMETER en mogen uw gegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruiken. Zij zijn ook verplicht om uw gegevens te beschermen volgens de wet en overeenkomsten.

Andere ontvangers

Naast de hierboven vermelde ontvangers kan PARKIMETER, indien nodig, uw persoonlijke gegevens delen met de volgende ontvangers:

Overheid
Doel

Wij delen uw persoonsgegevens met autoriteiten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om samen te werken met autoriteiten.

Wettelijke basis voor het delen

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor de legitieme belangen van PARKIMETER. Specifiek zijn deze gerechtvaardigde belangen om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om samen te werken met autoriteiten.

Rechtbanken, externe adviseurs en tegenpartijen
Doel

In geval van een geschil kunnen we gegevens doorgeven aan andere partijen om juridische claims op te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Wettelijke basis voor het delen

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan ons legitieme belang om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen en te verdedigen.

Wetshandhaving sinstanties, bijv. de politie
Doel

We kunnen persoonlijke gegevens delen met wetshandhavingsinsta nties, Bijvoorbeeld de politie als wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te delen of om bij te dragen aan een lopend strafrechtelijk onderzoek of om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Wettelijke basis voor het delen

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan ons legitieme belang om op verzoek bij te dragen aan een lopend strafrechtelijk onderzoek of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Potentiële kopers en verkopers en hun externe adviseurs
Doel

We kunnen informatie delen met potentiële kopers en verkopers als we ons bedrijf geheel of gedeeltelijk overdragen of een fusie aangaan.

Wettelijke basis voor het delen

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan ons legitieme belang om een overname of fusie uit te voeren.

6. Waar worden mijn persoonlijke gegevens opgeslagen?

Voor zover PARKIMETER uw persoonlijke gegevens verwerkt, worden de gegevens opgeslagen op servers binnen de EU. Wij kunnen persoonlijke gegevens overdragen aan derden die gevestigd zijn of anderszins persoonlijke gegevens verwerken buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte ("EU/EER") in situaties waarin onze dienstverleners zich buiten de EU/EER bevinden. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat dergelijke overdrachten voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van het toepassen van passende waarborgen zoals de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie en aanvullende maatregelen, indien nodig. U hebt het recht om informatie op te vragen over overdrachten buiten de EU/EER en een kopie van de waarborgen die PARKIMETER heeft genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Gebruik hiervoor de contactgegevens aan het einde van dit Privacybeleid.

7. Cookies

PARKIMETER gebruikt cookies om de diensten te optimaliseren, om statistische evaluaties uit te voeren, voor analyses en voor marketing. Een cookie is een tekstbestand dat wordt opgeslagen op bijvoorbeeld uw computer of mobiele apparaat en waarmee uw computer of mobiele telefoon kan worden geïdentificeerd. Cookies helpen PARKIMETER om bijvoorbeeld de Applicatie en de Website aan te passen op basis van uw verzoeken als gebruiker van PARKIMETER's Diensten en de Website. Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid dat beschikbaar is op de Website.

8. Uw rechten

Volgens de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van PARKIMETER. Zie onderstaande contactgegevens.

Recht op toegang

U hebt het recht om een bevestiging van ons te ontvangen of wij persoonsgegevens verwerken die op u betrekking hebben, en om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij verwerken die op u betrekking hebben. Sommige van de gegevens die wij over u opslaan zijn beschikbaar door in te loggen op uw persoonlijke account in de Applicatie en op de Website. Een kopie van uw gegevens kunt u opvragen via onze klantenservice.

Recht op correctie

Indien uw persoonlijke gegevens die door PARKIMETER worden verwerkt onnauwkeurig of ontoereikend zijn, heeft u het recht om PARKIMETER te verzoeken de persoonlijke gegevens te corrigeren. U kunt sommige persoonlijke gegevens corrigeren door in te loggen op uw persoonlijke account in de Applicatie of op de Website.

Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

U hebt te allen tijde het absolute recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door PARKIMETER op het gebied van direct marketing en u uit te schrijven voor toekomstige marketingcommunicatie. Neem hiervoor contact op met de klantenservice via onderstaande contactgegevens.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van ons legitiem belang

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. We kunnen doorgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens, zelfs als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, als we dwingende legitieme redenen hebben die zwaarder wegen dan uw privacybelang.

Recht op wissen ("het recht om vergeten te worden")

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, bijvoorbeeld als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en PARKIMETER geen dwingende legitieme gronden heeft om de gegevens te blijven verwerken. Dit geldt niet als wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn om de gegevens op te slaan.

Recht om beperking van de verwerking te vragen

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. Als u om beperking verzoekt, is het mogelijk dat PARKIMETER zijn verplichtingen jegens u niet kan nakomen gedurende de periode waarin een dergelijke beperking van kracht is.

Dataportabiliteit

Tot slot hebt u het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben in een gestructureerd formaat en, indien technisch haalbaar, de gegevens over te dragen aan iemand anders (gegevensoverdraagbaarheid). Het recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft, in tegenstelling tot het recht op toegang, alleen betrekking op gegevens die u zelf hebt verstrekt en die wij verwerken op basis van bepaalde rechtsgronden, bijvoorbeeld de overeenkomst met u (de voorwaarden van de Services).

Intrekking van toestemming

Wanneer een verwerking wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Neem hiervoor contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de geldigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

Klachten

Mocht u klachten hebben over de verwerking van persoonlijke gegevens door PARKIMETER, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen zodat wij hiernaar kunnen kijken. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in Spanje is de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming (Sw. Agencia Española de Protección de Datos). Je vindt hun contactgegevens hier: https://www.aepd.es//.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid van PARKIMETER

PARKIMETER kan het Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Indien er wijzigingen worden aangebracht in het Privacybeleid van PARKIMETER die een wijziging inhouden in de manier waarop PARKIMETER uw persoonlijke gegevens verwerkt, bijvoorbeeld het verzamelen van aanvullende persoonlijke gegevens voor de vermelde doeleinden of het verwerken van gegevens voor nieuwe doeleinden, zal PARKIMETER u informeren over dergelijke wijzigingen via bijvoorbeeld de Website, de Applicatie of per e-mail. PARKIMETER raadt u aan om regelmatig het Privacybeleid van PARKIMETER te lezen voor de meest recente informatie over hoe PARKIMETER uw persoonlijke gegevens verwerkt.

10. Contactgegevens

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het Privacybeleid van PARKIMETER, neem dan contact op met PARKIMETER:

Wanneer u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, vermeld dan uw volledige naam en de contactgegevens waarop wij u kunnen bereiken. Houd er rekening mee dat we uw identiteit mogelijk moeten verifiëren voordat we uw verzoek in behandeling nemen.

Credits

Ga naar onze pagina Credits.